کارخانه برنج دودی

کارخانه برنج دودی دم سیاه رشت

گیاه برنج از خانواده گندمیان و از غلات مهم و پرمصرف مردم ایران و کشورهای آسیایی می باشد. این گیاه ساقه ای استوانه ای دارد که به دو متر هم می رسد. داخل غلاف یا ش

بیشتر بخوانید