کارخانه برنج دم سیاه

کارخانه برنج ایرانی دم سیاه آستانه اشرفیه

برنج ایرانی دم سیاه از خانواده برنج صدری است که آن را طارم دم سیاه نیزمی نامند، این نوع برنج در شهر آستان اشرفیه و چند شهر حومه ی آن که زمین های کشاورزی قابلیت

بیشتر بخوانید

کارخانه برنج ایرانی خوشبخت دم سیاه

برنج ایرانی خوشبخت دم سیا یا طارم دم سیاه،  یکی از برنج های پرمصرف  و مرغوب
ایرانی می باشد که اکثر افراد مصرف کننده آن می باشند. برنج دم سیاه یک برنج

بیشتر بخوانید