کارخانه برنج خوشبخت

کارخانه برنج ایرانی خوشبخت دم سیاه

کارخانه برنج ایرانی خوشبخت دم سیاه

برنج ایرانی خوشبخت دم سیا یا طارم دم سیاه،  یکی از برنج های پرمصرف  و مرغوب
ایرانی می باشد که اکثر افراد مصرف کننده آن می باشند. برنج دم سیاه یک برنج

بیشتر بخوانید