پهش برنج ایرانی

عمده فروشی برنج ایرانی دودی اعلا

برنج غذای اصلی مردم خاورمیانه و به ویژه ایران است و رشد آن نیاز به شرایط آب و هوایی و اقلیم خاصی دارد. برنجی که در مناطق مختلف می روید از نظر عطر و طعم با هم مت

بیشتر بخوانید