پخش برنج شمالی

مراکز پخش برنج هاشمی شمالی

برنج یکی از مهمترین غلات مورد استفاده بشر بشمار می رود که به سه دسته اصلی دانه بلند،دانه کوتاه،سرلاشه تقسیم می شود.برنج ایرانی از دسته برنج های باکیفیت جهان است

بیشتر بخوانید