مرکز عرضه برنج طارم

مرکز عرضه برنج طارم محلی

مراکزی که به عرضه برنج طارم محلی با قیمت مناسب اقدام می نمایند این برنج ها را از کارخانه های موجود در شهر تهران تهیه می نمایند و آن ها را با جنس های بسیار خوب و

بیشتر بخوانید