مرکز صادرات برنج شمال

مرکز صادرات برنج هاشمی شمال

برنج هاشمی شمال از نمونه برنج های مرغوب محلی می باشد که دارای عطر و طعمی فوق العاده است این برنج بعد از این که قد کشیده ای دارد و بافت آن نیز بسیار نرم است که ک

بیشتر بخوانید