مرکز انواع برنج

مرکز انواع برنج نیم دانه هاشمی

برنج یکی از غلات پر مصرف در خانواده است که اهمیت زیادی دارد و برای تهیه غذای روزانه عمدتا از برنج استفاده می شود. برنج نیم دانه هاشمی برنج شکسته می باشد. خواص ب

بیشتر بخوانید