مراکز تولید برنج عنبربو

مراکز تولید برنج عنبربو ایرانی

برنج عنبر بو نسبت به سایر برنج ها زمان کمتری برای پخت نیاز دارد و روش نگهداری آن مانند سایر برنج ها باید در مکانی خشک و به دور از نور خورشید نگهداری شود و همچنی

بیشتر بخوانید