قیمت برنج هاشمی عطری آستانه

قیمت برنج هاشمی عطری آستانه

برنج هاشمی عطری، به نوعی از برنج های بسیار معطر و دانه بلند گفته می شود که به صورت معمول می توان در انواع غذا ها و پخت های گوناگون غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر بخوانید