قیمت برنج طارم فجر شمال

قیمت برنج طارم فجر شمال

به دلیل اینکه کشور ایران دارای آب و هوای خوب و مطلوبی برای کشت برنج می باشد، به همین خاطر برنج هایی که در کشور ایران کشت می شوند از کیفیت خوب و مناسبی برخوردار

بیشتر بخوانید