قیمت برنج دوبار کشت

برنج طارم دوبار کشت

قیمت خرید برنج طارم دوبار کشت

قیمت برنج طارم دوبار کشت در بازار با توجه به تنوع این محصول متفاوت می باشد این برنج که با نام برنج کشت دوم نیز بین مردم شناخته می شود معمولا در فصل بهار کشت اول

بیشتر بخوانید