قیمت برنج دم زرد

قیمت عمده برنج هاشمی دم زرد

یکی از بهترین نمونه های برنج ایرانی مرغوب، برنج هاشمی است که به صورت عمده توزیع می شود. برنج هاشمی دم زرد به صورت مستقیم عرضه می شود. قیمت عمده برنج هاشمی دم زر

بیشتر بخوانید