قیمت انواع برنج طارم

برنج طارم استخوانی

قیمت انواع برنج طارم استخوانی

برنج طارم استخوانی از لحاظ کیفی در دسته های مختلفی تقسیم بندی می شود که هرکدام از آنها قیمت مخصوص به خود را دارند. تولیدکننده نرخ نهایی انواع برنج طارم استخوانی

بیشتر بخوانید