فروش مستقیم برنج هاشمی

فروش مستقیم برنج هاشمی فوق اعلا

اگر بخواهیم نام یکی از برنج های اعلای ایرانی را ببریم، می توان به برنج هاشمی اشاره کرد که بسیار خوش پخت بوده و البته از ویژگی های مثبت دیگر هم بهره برده است. لا

بیشتر بخوانید