فروش برنج زرد دم

برنج زرد دم استانه اشرفیه

مشاوره فروش برنج زرد دم استانه اشرفیه

یکی از بهترین گونه های برنج در کشور برنج دم زرد می باشد که در آستانه اشرفیه تولید می گردد. این برنج از خصوصیات منحصر به فرد برخوردار بوده که توجهات زیادی را به

بیشتر بخوانید