فروش برنج آستانه اشرفیه

برنج ایرانی معطر آستانه اشرفیه

محل فروش برنج ایرانی معطر آستانه اشرفیه

برنج ایرانی معطر آستانه اشرفیه یکی از معروف ترین برنج های کشت شده در این شهرستان بشمار می رود. آستانه اشرفیه به دلیل این که از لحاظ جغرافیای دارای خاک غنی و حاص

بیشتر بخوانید