فروشگاه نیم دانه

فروشگاه انواع برنج نیم دانه ارزان ایرانی

هنگامی‌که برنج ها‌ موقع تولید بشکنند به نیم دانه تبدیل می شوند. قیمت برنج نیم دانه نسبت به دیگر برنج ها ارزان تر است. در استانهای مختلف ایران، فروشگاه انواع برن

بیشتر بخوانید