فروشگاه برنج هاشمی ۱۰کیلویی

برنج هاشمی 10 کیلویی

فروشگاه عرضه برنج هاشمی ۱۰کیلویی

برنج از جمله مواد غذایی مقوی است که در دسته بندی مواد غذایی جزء غلات می باشد و در راس هرم غذایی قرار دارد. برنج بیشتر در کشور های آسیایی کشت و پرورش داده می شود

بیشتر بخوانید