فروشنده برنج نیم دانه صادراتی

فروشنده برنج نیم دانه هاشمی صادراتی

از جمله محصولات کشاورزی صادراتی به کشورهای خارجی برنج ایرانی می‌باشد که به جرات میتوان گفت برنج ایرانی علی الخصوص برنج هاشمی دانه بلند یا برنج نیم دانه هاشمی در

بیشتر بخوانید