فروشنده برنج سرلاشه

برنج سرلاشه فجر 10 کیلویی

فروشنده برنج سرلاشه فجر ۱۰ کیلویی

برنج فجر برنج ایرانی با عطر فوق العاده است که در موقع پخت قد می کشد و ری دارد .برنج سرلاشه فجر برنج درسته فجر است که کمی سرش شکسته باشد و ارزش غذایی آن و طعم و

بیشتر بخوانید