عمده فروشی برنج دودی

عمده فروشی برنج دودی طارم شمال

برنج شمال دارای طیف ها و انواع مختلفی است و نه تنها در ایران بلکه در سطح دنیا دارای اعتبار است،یکی از فراورده های مشتق از برنج،برنج دودی شمال است،منظور از برنج

بیشتر بخوانید