عرضه بهترین برنج طارم

بهترین برنج طارم گیلانه

عرضه بهترین برنج طارم گیلانه

برنج طارم به موقعیت مکانی و ویژگی های خاک آن منطقه بستگی دارد که دارای انواع مختلفی همچون طارم عطری، طارم صدری، سنگ طارم و غیره می باشد که در بین همه این ها، ب

بیشتر بخوانید