طارم روشن مازندران

برنج طارم احمدی روشن

بازار فروش برنج طارم احمدی روشن

برنج شمال از گذشته تا به امروز از شهرت و محبوبیت خاصی برخوردار بوده است. برنج دارای نقش مهم و گسترده ای در رژیم های غذایی مردم به ویژه در نواحی آسیا می باشد. بخ

بیشتر بخوانید