صادرکنندگان برنج

صادرکنندگان برنج ایرانی فجر

برنج ایرانی فجر یکی از برنج‌های مرغوب کشور است که متعلق به منطقه خاصی نیست و در اغلب شالیزارهای شمال کشت می‌شود. شکل ظاهری برنج ایرانی فجر، سوزنی بوده و در دو س

بیشتر بخوانید

صادرکنندگان برنج طارم معطر به کشورهای اروپایی

برنج طارم معطر به روش های مختلفی به فروش گذاشته می شود و از این موارد می توان به صادرات اشاره نمود که با کمک خدمات گسترده ای اعمال می گردد. صادرکنندگان برنج طار

بیشتر بخوانید