صادرکنندگان برنج ایرانی فجر

برنج ایرانی فجر

صادرکنندگان برنج ایرانی فجر

برنج ایرانی فجر یکی از برنج‌های مرغوب کشور است که متعلق به منطقه خاصی نیست و در اغلب شالیزارهای شمال کشت می‌شود. شکل ظاهری برنج ایرانی فجر، سوزنی بوده و در دو س

بیشتر بخوانید