صادرات برنج طارم معطر

صادرات برنج طارم معطر اعلا

از آن جایی که سطح وسیعی از زمین های کشاورزی کشورمان به ویژه مناطق طارم به کشت برنج اختصاص یافته باعث شده کشاورزان این منطقه به فکر صادرات برنج طارم معطر اعلا به

بیشتر بخوانید