صادرات برنج طارم عطری

برنج طارم عطری گلستان

مرکز صادرات برنج‌طارم عطری گلستان

صادرات برنج طارم عطری گلستان به شهرهای خارجی نیز انجام می‌شود که این برنج بسیار خوشمزه و خوشبو می باشد . از قدیم تاامروز برنج در زندگی روزمره ما حائز اهمیت بسیا

بیشتر بخوانید