صادرات برنج سورت شده

صادرات برنج هاشمی خالص سورت شده

امروزه مصرف برنج به دلیل ارزش غذایی بسیاری که به همراه دارد، در بین مصرف کنندگان افزایش یافته و از آنجایی که بیشترین تولیدات برنج مرغوب را شهرهای شمالی کشور به

بیشتر بخوانید