سفارش برنج دم سیاه

برنج دم سیاه صادراتی معطر

سفارش برنج دم سیاه صادراتی معطر

برنج دم سیاه را در کشور ما می توان از ارقام صادراتی معرفی کرد که با عطر بسیار عالی خود می تواند بازاری پررونقی را ایجاد نماید که مسلما به نفع خریدار وتولید کنند

بیشتر بخوانید