خرید برنج استخوانی

برنج طارم استخوانی فریدونکنار

خرید مستقیم برنج طارم استخوانی فریدونکنار

برنج استخوانی در واقع یک اصطلاح در بازار برنج ایران است. به نوعی از برنج که ظریف و شکننده نباشد و در طول فرآیند پخت حالت یکدستی دارد و خرد نمی شود.برنج طارم از

بیشتر بخوانید