تولید کننده برنج طارم

برنج طارم هاشمی اعلا گیلان

تولید کننده برنج طارم هاشمی اعلا گیلان

همانطور که می دانید برنج طارم هاشمی از برنج های ایرانی و مرغوبی است که در اکثر شهرهای شمالی مانند گیلان هر ساله و در اندازه های عمده تولید خواهد شد. این برنج پر

بیشتر بخوانید