تولیدی برنج هاشمی

برنج هاشمی درجه یک

کارخانه تولیدی برنج هاشمی درجه یک

کارخانه تولیدی برنج هاشمی درجه یک این نوع از فرآورده را پس از این که از شالیزارها جمع آوری شد، توسط دستگاه های خاصی و یا به روش های سنتی، شلتوک زدایی می کند. سپ

بیشتر بخوانید