توزیع کنندگان برنج دم زرد

توزیع کنندگان برنج هاشمی دم زرد

برنج محصولی پراستفاده در کشورمان است، به همین دلیل مساحت زیادی از مناطق شمالی کشورمان مشغول به پرورش انواع برنج با خصوصیات مختلف می باشد. در بازار شاهد گونه های

بیشتر بخوانید