توزیع کننده برنج درجه 1

برنج طارم درجه 1

توزیع کننده برنج طارم درجه ۱

برنج معطر را برنج با طعم معطر بهتر از برنج طارم هاشمی می نامند. این بدان معنا نیست که برنج هاشمی عطر معطر ندارد. این برنج در شهرستانهای استان گیلان کشت می شود

بیشتر بخوانید