توزیع مستقیم برنج

توزیع مستقیم برنج طارم گیلان

برنج طارم گیلان برای استان گیلان است .نواحی شمالی کشور به دلیل آب و هوای مرطوب مکان بسیار مناسبی برای رشد برنج ها است و برنج ها تنها در این مناطق رشد می کنند .ن

بیشتر بخوانید