توزیع برنج شیرودی ممتاز

شرکت توزیع برنج شیرودی ممتاز

شرکت توزیع برنج شیرودی ممتاز

برنج ایرانی از کیفیت و مرغوبیت ویژه ای برخوردار بوده و ارقام فراوانی دارد. برنج شیرودی ممتاز یکی از ارقام مهم برنج در ایران است که در استان های شمالی کشور به وی

بیشتر بخوانید