توزیع برنج دم‌سیاه هاشمی

برنج دم سیاه هاشمی

توزیع کنندگان برنج دم‌سیاه هاشمی

به عنوان یکی از غذاهای ثابت و مورد علاقه تمام مردم ایران به انواع برنج می توان اشاره کرد. به همین علت، کشاورزان در قسمت شمالی کشور بیکار ننشسته و کار اساسی خود

بیشتر بخوانید