توزیع برنج خوب شمال

توزیع برنج ایرانی خوب شمال

برنج ایرانی یکی از ارقام خشکبار است که کیفیت دو چندان نسبت به دیگر برنج های موجود در بازار را دارد. برنج ایرانی انواع مختلفی دارد و در شمال و جنوب کشور کشت و بر

بیشتر بخوانید