برنج کشت دوم درجه یک

قیمت برنج کشت دوم درجه یک شمال

برنج کشت دوم در کیسه هایی پنچ کیلوگرمی و ده کیلو گرمی تهیه و به بازار عرضه میگردد.

بیشتر بخوانید