برنج نیم دانه گیلان

قیمت برنج نیم دانه طارم هاشمی

در شمال کشور به دلیل شرایط آب، هوایی و خاک حاصلخیزی که وجود دارد، کشاورزان بسیاری را در فکر کاشت و برداشت انواع برنج ایرانی انداخته است. در حقیقت می توان گفت یک

بیشتر بخوانید