برنج فجر گرگان

برنج فجر استخوانی

تولید برنج فجر استخوانی استان گلستان

برنج فجر استخوانی گونه ای از برنج دستکاری شده ژنتیکی است که در استان گلستان کاشته می شود. شهر های استان گلستان بیشترین تولید این محصول را دارند اما این برنج در

بیشتر بخوانید