برنج طارم کیلویی

برنج طارم کیلویی

توزیع عمده برنج طارم کیلویی

برنج طارم از محصولات شمال کشور می باشد که حاصل زمین های حاصل خیز و شالیزازهای سرسبز بوده و کیفیت فوق العاده ای دارد. این برنج در اوزان مختلف به فروش می رسد و بس

بیشتر بخوانید