برنج شیرودی 10 کیلویی

برنج شیرودی دانه بلند 10 کیلویی

عرضه کننده برنج شیرودی دانه بلند ۱۰ کیلویی

برنج شیرودی از جمله برنج های ایرانی است که شرایط برای تولید عمده شان در مناطق شمال کشورمان فراهم می آید. برنج شیرودی ۱۰ کیلویی در نمونه های دانه بلند محصولاتی ب

بیشتر بخوانید