بررسی قیمت برنج هاشمی

بررسی قیمت برنج هاشمی شمشیری

برنج هاشمی شمشیری از بهترین نوع برنج است که در ایران کشت می کنند. این برنج در رتبه اول در بین تمام برنج های ایرانی و خارجی قرار دارد. برنج هاشمی نه تنها در ایرا

بیشتر بخوانید

بررسی قیمت برنج هاشمی سوزنی

برنج دارای ارقام مختلفی می باشد که هر یک از آنها از خصوصیات و قیمت متفاوتی برخوردار هستند. یکی از محبوب ترین برنج هایی که در ایران کشت می شود برنج هاشمی سوزنی ا

بیشتر بخوانید