بازار فروش برنج شیرودی

برنج شیرودی استخوانی ممتاز

بازار فروش برنج شیرودی استخوانی ممتاز

برنج شیرودی استخوانی، برنجی است که بیشتر در استان مازندران کشت می شود. ظاهر آن بسیار شبیه به برنج هاشمی است اما به لحاظ عطر و طعم و کیفیت پخت چند رده پایین تر ا

بیشتر بخوانید