ارائه دهندگان برنج عنبربو

برنج عنبربو معطر

ارائه دهندگان برنج عنبربو معطر

برنج عنبر بو معطریکی از معروف ترین نمونه هایی است که دانه های بلند دارد و خوشپخت است و همچنین از عطر و بوی فوق العاده ای برخوردار است. دانشمندان به این نتیجه رس

بیشتر بخوانید