برنج هاشمی نیم دانه

نمایندگی فروش برنج هاشمی نیم دانه

برنج هاشمی نیم دانه از خوشعطرترین و خوشپخت ترین برنج های شمالی است که از آن بیشتر به منظور استفاده به صورت کته، تهیه شله زرد، شیربرنج و آش استفاده می شود، قیمت

بیشتر بخوانید