قیمت فله برنج ایرانی سرلاشه هاشمی

برنج ایرانی سرلاشه برنجی شکسته است  که از الک کردن برنج سالم به دست می آید نصف برنج سالم است و بزرگ تراز برنج های نیم دانه است وقتی از شالکوبی برنج خرید داری می

بیشتر بخوانید

خرید برنج سرلاشه هاشمی فریدونکنار

برنج هاشمی یکی از مرغوب ترین برنج های ایران است. کشاورزی که این برنج را کشف کرد یوسف هاشمی نام داشت، از این رو آن را برنج هاشمی می نامند. برنج سرلاشه فریدونکنار

بیشتر بخوانید