برنج هاشمی سوزنی

بررسی قیمت برنج هاشمی سوزنی

برنج دارای ارقام مختلفی می باشد که هر یک از آنها از خصوصیات و قیمت متفاوتی برخوردار هستند. یکی از محبوب ترین برنج هایی که در ایران کشت می شود برنج هاشمی سوزنی ا

بیشتر بخوانید